Парцел / поземлен имот / ПИ

Част от територия /включително и тази, която тайно е покрита с вода/, определена с граници, съобразно правото на собственост....

Урегулиран поземлен имот/УПИ

“Урегулиран поземлен имот” или “урегулиран имот” е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея,...

Scroll to top